Norges Bank

Pressemelding

NBIM er hovedsponsor i globalt rapporteringsprosjekt for vann

Norges Bank Investment Management (NBIM) og Carbon Disclosure Project (CDP) lanserer i dag det globale vannprosjektet CDP Water Disclosure. Prosjektet vil samle inn og gjøre tilgjengelig informasjon om selskapers vannforbruk og risiko knyttet til stadig minkende globale vannressurser. Målet er å gi institusjonelle investorer økt forståelse for de forretningsmessige risikoene og mulighetene forbundet med vannmangel og andre vannrelaterte forhold.

NBIM er hovedsponsor i CDP Water Disclosure, som ledes av britiske CDP. Prosjektet støttes også av andre finansielle institusjoner inkludert Schroders og APG Asset Management. NBIM, som forvalter Statens pensjonsfond – Utland, har i år valgt vannforvaltning som ett av seks satsningsområder innen eierskapsutøvelsen.

–  Fordi vann i stadig større grad blir en begrenset ressurs, blir det også et investeringsspørsmål. For å kunne ta godt informerte investeringsbeslutninger, er det svært viktig at investorer har tilgang til god informasjon om hvordan selskaper forvalter vann og håndterer risiko knyttet til vann. CDP Water Disclosure vil bli avgjørende i å gi investorene denne informasjonen, sier Anne Kvam, leder for eierskapsutøvelsen i NBIM. 

Vann blir i økende grad en begrenset ressurs i verden. FN anslår at nesten halvparten av verdens befolkning vil bo i områder der vann vil være en utsatt eller manglende ressurs innen 2030. Mindre enn 1 prosent av verdens vann er lett tilgjengelig ferskvann. Effektene av klimaendringer, befolkningsvekst, urbanisering, per capita etterspørsel og forurensing bidrar til å øke presset på allerede begrensede vannressurser.

CDP Water Disclosure vil i løpet av 2010 sende ut spørreskjema til om lag 300 av verdens største selskaper innenfor vannintensive industrier. Det omfatter blant annet produsenter av kraft, papir, halvledere, mat og drikke, samt gruvebedrifter og farmasiselskaper. Hvert selskap vil bli bedt om å måle og offentliggjøre informasjon om sitt vannforbruk, samt operasjonelle risiko og muligheter knyttet til vannforbruket og selskapets vannforsyningskjede. Selskapene blir også bedt om å redegjøre for sine vannforvaltnings- og forbedringsplaner.  Resultatene av undersøkelsen vil bli gjort tilgjengelig for investorene som støtter prosjektet, og presentert i en årlig rapport. Den første rapporten vil bli utgitt i fjerde kvartal neste år.

Prosjektet har en egen hjemmeside www.cdproject.net/water-disclosure water-disclosure med den komplette engelske pressemeldingen og rapporten The case for water disclosure.

NBIM-kontakt: Anne Kvam, leder for eierskapsutøvelsen i NBIM. Telefon: 97121798

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. november 2009 09:30