Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten økes til 1,75 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å øke styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,75 prosent.

- Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg opp, og prisveksten er nær 2,5 prosent. Det er igjen vekst i USA og i de fleste land i Europa. Aktiviteten fortsetter å øke i Asia. Samlet har oppgangen ute og hjemme som ventet fått bedre feste, og utsiktene for neste år synes mindre usikre. Derfor har vi valgt å øke renten nå, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Veksten i privat konsum er sterk, og boligprisene øker mye. Arbeidsledigheten holder seg på et forholdsvis lavt nivå. På den annen side kan bedrifts- og oljeinvesteringene falle noe mer enn ventet. Internasjonal økonomi går bedre, men det er fortsatt usikkerhet om utviklingen, spesielt i land med høy statsgjeld.

- Hovedstyret vurderte som et alternativ å holde renten uendret, men renten er lav og økningen i styringsrenten i oktober har gitt begrenset utslag i bankenes utlånsrenter. Etter en samlet vurdering har hovedstyret valgt å øke renten ved dette møtet. Vi holder fast ved at renten bør ligge i intervallet 1¼ - 2¼ prosent fram til slutten av mars, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

For mer informasjon, se ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. desember 2009 14:00