Norges Bank

Publisert 16. desember 2009 14:00

Video-arkiv

Pressekonferanser fra rentemøtene i 2003 og frem til i dag er tilgjengelig i

Publisert 16. desember 2009 14:00