Norges Bank

Pressemelding

Forsiktig vekst i produksjonen

Norges Banks kontaktbedrifter i det regionale nettverket rapporterer i denne runden om svak vekst i produksjonen. Veksten har tiltatt noe fra forrige runde. Veksten har økt mest i eksport- og hjemmemarkedsindustrien, men produksjonsnivået i industrien er lavt. Vedvarende lav ordreinngang fører til fallende aktivitet hos leverandørene til oljenæringen. Utviklingen i bygg og anlegg, varehandel og tjenesteyting var om lag som i forrige runde. Kontaktbedriftene venter tilsvarende vekst fremover.

Investeringsnivået og sysselsettingen ventes samlet sett å holde seg stabilt, men utsiktene varierer noe mellom næringene.

Kontaktenes første anslag på lønnsveksten i 2010 er i underkant av 3½ prosent, noe som er svært nær deres anslag for 2009.

295 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble gjennomført i november.

Rapport fra regionalt nettverk 2009/4

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 11. desember 2009 10:00