Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten holdes uendret på 5,25 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 5,25 prosent. - Konsumprisene har steget mer enn ventet, og veksten i norsk økonomi er fortsatt sterk. Samtidig er det utsikter til svakere vekst i verdensøkonomien, sier visesentralbanksjef Jarle Bergo.

Konsumprisveksten steg til 2,8 prosent i desember. Høye strømpriser bidro særlig til økningen. Andre mål for prisveksten lå mellom 1¾ og 2½ prosent, som også var høyere enn ventet. Fordi mange virksomheter vanligvis endrer utsalgsprisene i begynnelsen av året, vil prisutviklingen i januar og februar gi bedre holdepunkter for å vurdere hvor raskt prisene stiger. Sysselsettingen har økt betydelig og raskere enn ventet. Det private forbruket har også vært høyere enn anslått.

På den andre siden vil svakere vekst hos våre handelspartnere normalt få negative virkninger for norsk økonomi. Særlig har utviklingen i USA vært svakere enn ventet, og sentralbanken har satt ned styringsrenten markert. Renteforventningene internasjonalt er blitt betydelig lavere de siste ukene. Det er utsikter til avtakende vekst i verdensøkonomien, og aksjekursene har falt. Boligprisene har gått ned i flere land, også i Norge.

- Inflasjonen tiltok mer enn ventet i desember, og veksten i norsk økonomi er sterk, men når vi tar hensyn til den svake utviklingen ute og uroen i finansmarkedene er det samlet sett nå riktig å holde renten uendret, sier visesentralbanksjef Jarle Bergo.

For mer informasjon viser vi til notatet ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen”, som er vedlagt pressemeldingen.

Figurer og bakgrunnsmateriale

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 23. januar 2008 14:00