Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten øker til 5,50 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å øke styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 5,50 prosent.

- Inflasjonen er på vei opp. Ulike mål for prisstigningen viser litt forskjellig utvikling, men samlet er den underliggende inflasjonen nær 2,5 prosent, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Kapasitetsutnyttingen er høy, og arbeidsmarkedet holder seg stramt. De første lønnsoppgjørene tyder som ventet på at lønnsveksten tiltar. Boligprisene har igjen steget etter flere måneder med fall. Oljeprisen holder seg høy. Kronekursen svekket seg i mars, men har styrket seg igjen i april.

På den andre siden er amerikansk økonomi svak. Uroen i finansmarkedene varer ved, og utviklingen i verdensøkonomien kan komme til å bli svakere enn tidligere antatt. 

Strategien i Pengepolitisk rapport 1/08 er at styringsrenten bør ligge i intervallet 5-6 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 25. juni, med mindre norsk økonomi blir utsatt for store forstyrrelser.

- Ny informasjon siden forrige rentemøte gir samlet ikke grunnlag for å avvike fra denne strategien. Høyere rente bidrar til at kapasitetsutnyttingen etter hvert kan avta, slik at inflasjonen ikke blir for høy, sier Jan F. Qvigstad. 

For mer informasjon viser vi til notatet ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen” som er vedlagt pressemeldingen.

Figurer og bakgrunnsmateriale

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 23. april 2008 14:00