Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 5,75 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 5,75 prosent.

- Inflasjonen tiltar. Den underliggende prisveksten var høyere enn ventet i juli og ser nå ut til å være nær 3½ prosent, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Det er fortsatt høy kapasitetsutnytting i norsk økonomi og arbeidsmarkedet er stramt. På den andre siden avtar veksten i verdensøkonomien markert. Nye tall som er kommet i løpet av sommeren, tyder særlig på en rask avmatting i Europa. Også her hjemme er det som ventet tegn til at veksten dempes.
Analysen i Pengepolitisk rapport som ble lagt fram i juni, tydet på at styringsrenten blir liggende på dagens nivå eller kanskje noe høyere det nærmeste året. - Ny informasjon gir ikke grunnlag for å avvike fra strategien fra juni, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

For mer informasjon viser vi til notatet ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen” som er vedlagt pressemeldingen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. august 2008 14:00