Norges Bank

Publisert 13. august 2008 14:00

Video-arkiv

Pressekonferanser fra rentemøtene i 2003 og frem til i dag er tilgjengelig i

Publisert 13. august 2008 14:00