Norges Bank

Pressemelding

Gamle 50-ører blir verdiløse

Har du eldre 50-ører liggende? Om lag 157 millioner gamle 50-ører er i sirkulasjon, men nå må disse innløses. Norges Banks plikt til å innløse gamle utgaver av 50-øremynter, produsert i perioden 1877 til 1996, opphører 16. september 2007.

Norges Bank kunngjorde 8. august 1996 i Norsk Lovtidend (Avdeling I 1996 nr. 800) at gamle utgaver av 50-øremynter, dvs mynter produsert i perioden 1877 – 1996, trekkes tilbake. Myntene var tvungent betalingsmiddel i ett år etter kunngjøringen, deretter har Norges Bank vært pliktig til å løse dem inn i ytterligere ti år.

Alle som ønsker å veksle inn 50-ørene, oppfordres til å gjøre dette før 16. september. Myntene kan veksles i Norges Banks hovedkontor i Oslo, ved Norges Banks depoter i Bergen, Stavanger, Tromsø og Trondheim eller hos banker som tilbyr å utføre denne tjenesten for sine kunder.

Norges Bank vil i tråd med tidligere praksis innløse myntene i en tid etter fristens utløp. Deretter må det søkes om å veksle. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Norges Bank på telefon 22 31 60 00 eller på www.norges-bank.no under ”Sedler og mynter”.

Denne er fortsatt gyldig:


Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. august 2007 10:00