Styringsrenten

0,50%
Gjeldende fra
18.03.2016

Neste rentebeslutning offentliggjøres 15. desember.

Valutakurser

NA
Error occured

Statens pensjonsfond utland - Oljefondet

7 439 Milliarder
Fondets markedsverdi