Om Norges Bank

Norges Bank er sentralbanken i Norge og skal sikre prisstabilitet, finansiell stabilitet og merverdi i kapitalforvaltningen.

Styringsrenten

1,50%

Gjeldende fra 15. mars 2012.

Neste rentebeslutning offentliggjøres 11. desember.

Publikasjoner

Statens pensjonsfond utland - Oljefondet

5 950 Milliarder
Fondets markedsverdi

Valutakurser

NA
Error occured