Styringsrenten

0,50%
Gjeldende fra
18.03.2016

Neste rentebeslutning offentliggjøres 16. mars.

Statens pensjonsfond utland - Oljefondet

7 538 Milliarder
Fondets markedsverdi

Valutakurser

NA
Error occured