Om Norges Bank

Norges Bank er sentralbanken i Norge og skal sikre prisstabilitet, finansiell stabilitet og merverdi i kapitalforvaltningen.

Styringsrenten

1,25%

Gjeldende fra 12. desember 2014.

Neste rentebeslutning offentliggjøres 18. juni.

Publikasjoner

Statens pensjonsfond utland - Oljefondet

6 976 Milliarder
Fondets markedsverdi

Valutakurser

NA
Error occured

Norges Bank har endret praksis og utvidet fristen for veksling av gamle seddelutgaver og mynter. Se oversikt over hvilke sedler og mynter som kan veksles inn.