Om Norges Bank

Norges Bank er sentralbanken i Norge og skal sikre prisstabilitet, finansiell stabilitet og merverdi i kapitalforvaltningen.

Styringsrenten

Styringsrenten er 1,5% fra 15. mars 2012.

Neste rentebeslutning offentliggjøres 18. september.

Statens pensjonsfond utland - Oljefondet

5 514 Milliarder
Fondets markedsverdi

Valutakurser

NA
Error occured

Publikasjoner