Styringsrenten

0,75%
Gjeldende fra
25.09.2015

Neste rentebeslutning offentliggjøres 5. november.

Statens pensjonsfond utland - Oljefondet

7 069 Milliarder
Fondets markedsverdi

Valutakurser

NA
Error occured