Styringsrenten

1,00%
Gjeldende fra
19.06.2015

Neste rentebeslutning offentliggjøres 24. september.

Statens pensjonsfond utland - Oljefondet

6 995 Milliarder
Fondets markedsverdi

Valutakurser

NA
Error occured