Om Norges Bank

Norges Bank er sentralbanken i Norge og skal sikre prisstabilitet, finansiell stabilitet og merverdi i kapitalforvaltningen.

Styringsrenten

1,25%

Gjeldende fra 12. desember 2014.

Neste rentebeslutning offentliggjøres 7. mai.

Publikasjoner

Statens pensjonsfond utland - Oljefondet

6 970 Milliarder
Fondets markedsverdi

Valutakurser

NA
Error occured