Styringsrenten

0,75%
Gjeldende fra
25.09.2015

Neste rentebeslutning offentliggjøres 17. mars

Statens pensjonsfond utland - Oljefondet

6 797 Milliarder
Fondets markedsverdi

Valutakurser

NA
Error occured