Styringsrenten

0,50%
Gjeldende fra
18.03.2016

Neste rentebeslutning offentliggjøres 23. juni.

Valutakurser

NA
Error occured

Statens pensjonsfond utland - Oljefondet

7 177 Milliarder
Fondets markedsverdi