Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank har signert kontrakter med to seddeltrykkerier i England og Frankrike om produksjon av norske pengesedler

Norges Bank vedtok i 2003 å avvikle virksomheten i Norges Banks Seddeltrykkeri i 2007, og vil etter dette kjøpe sedler fra andre seddeltrykkerier. Det er inngått avtale om leveranse av sedler med De La Rue International Limited fra England og Francois-Charles Oberthur Fiduciaire fra Frankrike. Dette er to store og velrenommerte trykkerier, som trykker pengesedler for svært mange andre land. Avtalene som er inngått gjelder for perioden 2007 – 2012.  De første leveransene vil trolig skje i 2008.

Norges Banks Seddeltrykkeri har fulgt godt med i den teknologiske utvikling og produserer sedler på høyde med internasjonal standard. På sikt vil lave volumer og store investeringer i mer avansert teknologi gjøre det lite lønnsomt å produsere sedler i egen regi. I løpet av kontraktsperioden regner Norges Bank med besparelser i størrelsesorden 10 mill. kroner pr. år.

Det ble valgt å inngå kontrakter med to trykkerier fordi det vurderes som nyttig å ha kontakt med to ulike miljøer blant annet av beredskapsmessige årsaker. Valget av nettopp disse to ble gjort etter en omfattende prosess hvor Norges Bank fikk tilbud fra flere anerkjente seddeltrykkerier. Det var definert en rekke tekniske og funksjonelle krav, og valget ble gjort basert på disse og den prisen som ble tilbudt.

Det vil fortsatt være Norges Bank som bestemmer hvordan norske sedler skal se ut, og som stiller krav til kvalitet og sikkerhetselementer. Om ikke Norges Bank av andre årsaker skulle vedta endringer, vil sedlene som produseres i utlandet fortsatt ha samme utseende og egenskaper som dagens sedler.

Nærmere opplysninger gis av: Fagdirektør Trond Eklund, tlf. 22 31 63 01, eller direktør  Kristin Gulbrandsen, tlf. 22 31 60 92.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. desember 2006 10:00