Norges Bank

Pressemelding

Utgivelse av siste myntpar i hundreårsmarkeringen 1905 - 2005

Det siste paret i Norges Banks minnemyntserie utgis 7. juni 2005, på hundreårsdagen for Stortingets vedtak som førte til oppløsningen av unionen med Sverige i 1905.

Norges Bank utgir en serie minnemynter for å markere begivenheten. Myntserien består av tre gull- og tre sølvmynter. Det første paret med en gull- og en sølvmynt ble utgitt 27. november 2003, i anledning av kong Haakon VIIs edsavleggelse i Stortinget på den dagen i 1905. Det andre paret ble utgitt 23. september 2004, dagen for inngåelse av forliket i Karlstad i 1905.

Utgivelsene har skjedd i samarbeid med Hundreårsmarkeringen - Norge 2005 AS (Norge 2005), som står for det offisielle programmet. Norge 2005 står for markedsføring og salg av myntene.

Gullmyntene har pålydende verdi på 1.500 kroner, og utgis med et opplag på maksimalt 10.000 stk. pr. mynt. Sølvmyntenes pålydende verdi er 100 kroner, og opplaget for dem i 2003 og 2004 er maksimalt 65.000 pr. mynt. Sølvmynten som utgis i 2005 har et maksimalt opplag på 100.000. Myntene produseres på oppdrag fra Norges Bank ved Det Norske Myntverket AS.

Myntenes adversmotiv (forside) er utformet av tidligere myntgravør Øivind Hansen. Adversmotivet er felles på alle myntene og består av et trippelportrett av våre tre konger i perioden. Gullmyntenes reversmotiv (bakside) er utformet av billedhogger Tomasz B. Ozdowski og sølvmyntenes reversmotiv av billedhogger Danuta Haremska. Reversmotivene speiler Norge gjennom forandringens hundreår, fra et jordbrukssamfunn til et moderne samfunn som står foran utfordringene fra en høyteknologisk fremtid.

Bilder og beskrivelser av myntene er lagt ut på våre nettsider. Nærmere opplysninger om mynten fås ved henvendelse til Norges Bank v/fagdir. Trond Eklund tlf. 22 31 63 01. For opplysninger om Hundreårsmarkeringen, Norge 2005, samt bestilling og salg av myntene vises til Norge 2005, telefon 22 32 20 00.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. juni 2005 14:00