Norges Bank

Pressemelding

Jernbanens 150-årsjubileum markeres med 20-kronemynt

Jernbanen i Norge er 150 år i 2004, og Norges Bank markerer jubileet med en 20-krone sirkulasjonsmynt.

Det første offisielle toget gikk på Norsk Hoved Jernbane fra Christiania til Eidsvold i 1854 etter privat initiativ og finansiert med privat kapital. Åpningen av Hovedbanen ble starten på en revolusjon av transportsektoren i Norge omkring 50 år før de første bilene begynte å rulle på norske veier. Norske Statsbaner ble opprettet i 1883, og Hovedbanen ble først innlemmet i denne statlige bedriften i 1926.

Mynten utgis 1. juni 2004, og blir tvungent betalingsmiddel.

På forsiden får mynten H. M. Kongens portrett. Baksiden viser jernbaneskinner med sporveksel, som et tidløst symbol på jernbanedrift.

Mynten er utformet av Ingrid Austlid Rise, formgiver ved Den Kongelige Mynt AS.

For nærmere opplysninger: Fagdirektør Trond Eklund og hovedkasserer Sylvi Aspehaug, tlf. 22 31 60 00.

Bilde og nærmere beskrivelse av mynten finnes på våre internettsider.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. mai 2004 10:00