Norges Bank

Pressemelding

Avkastning 1,7 prosent på Petroleumsfondet i tredje kvartal

I tredje kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 1,7 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje. Det var oppgang i de globale aksjemarkedene, og avkastningen på aksjeporteføljen var 4,2 prosent. Avkastningen på porteføljen av obligasjoner var imidlertid svakt negativ med -0,2 prosent.

For de første tre kvartalene i år var periodeavkastningen på Petroleumsfondet 7,7 prosent. Målt i norske kroner var avkastningen 16,2 prosent. Den høye avkastningen i kroner skyldes at kronen har svekket seg overfor valutaene som inngår i referanseporteføljen. Dette har imidlertid ikke betydning for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft.

I tredje kvartal 2003 var avkastningen på Petroleumsfondets ordinære portefølje 0,15 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. Samlet for de tre første kvartalene er meravkastningen 0,49 prosentpoeng.

Avkastningen på Miljøfondet var i tredje kvartal på 5,0 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv.

Petroleumsfondets internasjonale aksje- og obligasjonsporteføljer ble tilført nye midler for 21,9 milliarder kroner i løpet av kvartalet. Markedsverdien av fondets samlede verdipapirportefølje var 803,3 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal. Dette er en økning på 28 milliarder i løpet av kvartalet og en økning på 194 milliarder siden årsskiftet. Økningen fra årsskiftet skyldes dels tilførselen av nye midler (88 mrd.), dels avkastningen i kapitalmarkedene (54 mrd.) og dels svekkelsen av kronekursen (52 mrd.).

Kvartalsrapporten på norsk og et sammendrag på engelsk er lagt ut på www.nbim.no.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 26. november 2003 10:00