Norges Bank

Pressemelding

Kraftig vekst i bruk av elektroniske betalingstjenester

I løpet av 2002 ble det for første gang betalt flere giroer via PC/Internett enn via brev, viser Norges Banks årsrapport om betalingsformidling 2002.

Det ble utført 82 millioner regningsbetalinger over internett i 2002, en økning på 33 prosent fra året før. Bruken av blankettbaserte tjenester falt i samme periode, og antallet giro sendt inn per brev falt 17 prosent.

Betalingskort er Norges hyppigst brukte betalingsinstrument utenom kontanter. Veksten i kortbetalingene økte med 16 prosent i 2002. Det ble i 2002 gjennomført 517 millioner vare- og tjenestekjøp med betalingskort i over 80 000 terminaler rundt om i Norge.

Elektroniske betalingsinstrumenter er generelt sett mer kostnadseffektive enn de blankettbaserte instrumentene. Økt bruk av slike instrumenter reduserer derfor samfunnets kostnader til betalingsformidling.

Økt bruk av kontantuttak ved varekjøp
Det tas ut kontanter ved hvert tredje varekjøp med bankkort. Dette er den hyppigst brukte måten å få tilgang til kontanter på. I alt 147 millioner slike uttak ble registrert i 2002, en økning på 19 prosent fra 2001. Det var en svak reduksjon i antallet minibankuttak i 2002.

Redusert bruk av skranketjenester
Både antallet giro innlevert på ekspedisjonssted og antallet kontantuttak over skranke ble redusert med en fjerdedel fra 2001 til 2002. I løpet av 2002 var det til sammen 55 millioner slike transaksjoner.

Redusert kontantbeholdning
Publikums gjennomsnittlige kontantbeholdning falt for tredje år på rad. Beholdningen var i gjennomsnitt 41,7 milliarder kroner i 2002, en reduksjon på 5 prosent siden toppen i 1999.

Uendrede priser på elektroniske og begrenset prisøkning på blankettbaserte tjenester
Elektroniske tjenester rettet mot personkundemarkedet har hatt et stabilt prisnivå de siste årene og det var heller ingen prisøkning i 2002. Prisveksten på blankettbaserte tjenester til personmarkedet flatet ut fra januar 2002 til januar 2003. Unntaket er brevgiro hvor prisen økte med 12 prosent.

 

Årsrapporten om betalingsformidling er en viktig del av Norges Banks overvåking av betalingssystemet. Rapporten for 2002 gir i tillegg en oversikt over viktige hendelser internasjonalt med fokus på saker som har betydning for Norge. Viktige hendelser nasjonalt og sikkerheten i det norske betalingssystemet omtales også.

Rapporten er tilgjengelig på våre websider. Statistikk over prisene publiseres også i mer detaljert form under "statistikk". Rapporten kan også bestilles fra Norges Bank i trykt form.

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. april 2003 10:00