Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank holder renten uendret

Det ble ikke fattet vedtak om renteendring på Norges Banks hovedstyremøte 8. august. Norges Banks styringsrente, foliorenten, opprettholdes dermed på 7,00 prosent. D-låns renten holdes også uendret.

Visesentralbanksjef Jarle Bergo sier at med uendret rente framover er det, slik Norges Bank nå ser det, like sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir høyere enn 2½ prosent som at den blir lavere.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 8. august 2001 14:00