Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank øker sine rentesatser overfor bankene

Norges Bank setter opp bankenes innskuddsrente i Norges Bank, foliorenten, med 0,25 prosentpoeng med virkning fra torsdag 13.april. Samtidig settes bankenes D-lånsrente opp like mye. Foliorenten og D-lånsrenten er etter dette henholdsvis 5,75 prosent og 7,75 prosent.

(Til redaksjonen: Sentralbanksjef Svein Gjedrem er tilgjengelig for å besvare eventuelle spørsmål fra pressen i Kirkegt. 6 i dag, onsdag 12. april, klokken 16.00. Sentralbanksjefens innledning til pressekonferansen vil bli offentliggjort på Norges Banks internettside klokken 16.00)

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 12. april 2000 14:00