Norges Bank

Pressemelding

Nye mandater for forvaltning av aksjeporteføljer i Statens petroleumsfond

Norges Bank har i dag utlyst nye mandater for forvaltning av aksjeporteføljer i Statens petroleumsfond. Fra før av er det satt ut forvaltningsoppdrag til 14 eksterne forvaltere derav 10 innen aksjeforvaltning.

De utlyst mandatene er innen tre hovedtyper av aksjeforvaltning:
- Aktiv forvaltning innen fire utvalgte sektorer/bransjer
- Indeksforvaltning med aktive strategier for meravkastning
- Aktiv forvaltning av porteføljer av små og mellomstore bedrifter.

Mandatene vil knyttes til ulike land og regioner, men noen vil også omfatte markeder i alle land Petroleumsfondet kan investere i. For alle mandater vil det gjelde klare rammer for den risiko som kan tas i forhold til definerte referanseindekser. Størrelsen på mandatene vil variere mellom USD 100 millioner og USD 500 millioner. Søknadsfristene er fra 7. januar 2001 til 1. februar 2001.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. november 2000 10:00