Norges Bank

Pressemelding

Endrede rutiner i Norges Banks hovedstyre

Hovedstyret i Norges Bank legger om rutinene for behandling av pengepolitiske spørsmål. Hovedstyret legger nå opp til å ha en særlig grundig drøfting av pengepolitikken en gang i måneden.

Eventuelle vedtak om renteendringer eller andre viktige omlegginger av virkemiddelbruken i pengepolitikken vil normalt bli truffet i disse møtene. Hovedstyret har også vedtatt å endre tidspunktet for møtene fra klokken 13.00 til klokken 11.00. Vedtak om renteendringer vil bli offentliggjort samme dag klokken 14.00.

Norges Banks Hovedstyre skal etter planen drøfte gjennomføringen av pengepolitikken på følgende datoer i 1999:

21 juli, 25 august, 22 september, 27 oktober, 24 november, 22 desember.

Møtekalenderen for 2000 vil bli offentliggjort i løpet av 4. kvartal 1999.

Norges Bank utarbeider hvert kvartal en inflasjonsrapport. Anslagene for utviklingen i norsk økonomi i disse rapportene er et viktig grunnlag for banken i utøvelsen av pengepolitikken. Norges Banks inflasjonsrapport vil bli offentliggjort på følgende datoer i 1999:

23 juni, 16 september og 16 desember

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. juni 1999 00:00