Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank reduserer sine rentesatser overfor bankene

Norges Bank setter ned bankenes innskuddsrente i Norges Bank, foliorenten, med 0,50 prosentpoeng med virkning fra 3 mars. Samtidig reduseres bankenes D-lånsrente like mye. Foliorenten og D-lånsrenten er etter dette henholdsvis 7,00 prosent og 9,00 prosent.

Beslutningen om å sette ned renten er tatt på bakgrunn av utviklingen i penge- og valutamarkedene og utsiktene til avdemping av presset i økonomien. Avdempingen vil føre til at pris- og kostnadsveksten etter hvert reduseres. Sammen med utviklingen i penge- og valutamarkedene gjør dette at en viss nedjustering av renten kan gjennomføres. Rentedifferansen mot euro-landene er betydelig også etter justeringen. Pengepolitikken er innrettet med sikte på at kronekursen etter hvert bringes tilbake til utgangsleiet.

(Til redaksjonen: Visesentralbanksjef Jarle Bergo er tilgjengelig for å besvare eventuelle spørsmål fra pressen i Kirkegt. 6 i dag, onsdag 3 mars, klokken 10.30)

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 3. mars 1999 00:00