Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank øker sine rentesatser overfor bankene

Norges Bank setter opp forretnings- og sparebankenes innskuddsrente i Norges Bank, foliorenten, med 0,25 prosentpoeng med virkning fra 16 juli. Samtidig økes bankenes dagslånsrente like mye. Foliorenten og dagslånsrenten er etter dette henholdsvis 3,50 prosent og 5,50 prosent.

Sentralbanksjef Kjell Storvik viser til at det operative målet for penge- og valutapolitikken er en stabil valutakurs mot europeiske valutaer og at beslutningen er tatt på grunnlag av utviklingen i penge- og valutamarkedene den senere tid.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. juli 1997 00:00