Norges Bank

Nyhet

IMF med ny vurdering av norsk økonomi

Det internasjonale valutafondet (IMF) gjennomfører jevnlig for alle sine medlemsland vurderinger av den økonomiske utviklingen og den økonomiske politikken (Artikkel IV-konsultasjoner). Ny rapport om norsk økonomi ble publisert 26. juli 2023.

Nyhetsmelding fra Finansdepartementet

Publisert 26. juli 2023 15:15