Norges Bank

Nyhet

Problemer med veksling av norske sedler i utlandet

Det har den siste tiden oppstått problemer med å få vekslet norske sedler i utlandet.

Noen banker i Norge har blitt mer restriktive med å kjøpe norske sedler fra utenlandske banker, og viser til hvitvaskingsregelverket. Det har ført til at utenlandske banker og vekslingskontorer har sluttet å ta imot norske sedler.

Situasjonen som har oppstått kommer ikke som et resultat av beslutninger eller handlinger fra Norges Bank. Norges Bank utsteder sedler og mynter til norske banker, og mottar innskudd fra norske banker. Banker og andre private aktører står for videre forsyning og omsetning av sedler og mynter, herunder omsetning på tvers av landegrensene. Det er banker i Norge som tar imot innskudd av kontanter. Slik virksomhet er underlagt alminnelig bankregulatorisk regelverk.

I denne situasjonen anbefaler Norges Bank at nordmenn som planlegger en reise til utlandet vurderer å veksle til seg valuta før avreise, eller benytter kort eller andre elektroniske betalingsmidler under selve reisen.

Vi gjør avslutningsvis oppmerksom på at Norges Bank kun veksler utgåtte norske sedler og mynter.

Sist endret 25. oktober 2023 13:00