Norges Bank

Nyhet

Problemer med veksling av norske sedler i utlandet

Det har den siste tiden oppstått problemer med å få vekslet norske sedler i utlandet.

Norges Bank har fått informasjon om at noen banker i Norge har blitt mer restriktive med å kjøpe norske sedler fra utlandet, med henvisning til hvitvaskingsregelverket. Det har ført til at noen utenlandske banker og vekslingskontorer har sluttet å ta imot norske sedler. Etter det vi har fått opplyst, er det også problemer med å få vekslet danske og svenske sedler utenfor Skandinavia.

Situasjonen som har oppstått kommer ikke som et resultat av beslutninger eller handlinger fra Norges Bank. Sedler handles mellom kommersielle aktører på tvers av landegrensene, og det er banker i Norge som tar imot innskudd av kontanter. Slik virksomhet er underlagt alminnelig bankregulatorisk regelverk.

Norges Bank jobber nå med å innhente mer informasjon. Inntil videre bør nordmenn som planlegger en reise til utlandet vurdere å veksle til seg valuta før avreise eller benytte kort eller andre elektroniske betalingsmidler under selve reisen.

Publisert 8. juni 2023 14:00
Publisert 8. juni 2023 14:00