Norges Bank

Nyhet

Norges Banks strategi 2023–25

Ved årsskiftet går Norges Bank inn i en ny strategiperiode. Strategien for perioden 2023–25 ble i dag publisert på Norges Banks nettsider.

Norges Bank er landets sentralbank og utfører viktige oppgaver på vegne av det norske fellesskapet.

– Våre samfunnsoppdrag er førende for alt vi gjør, og strategien skal gjøre oss best mulig i stand til å løse dem. Noen satsinger vil kreve en særskilt innsats de neste tre årene, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Strategien for sentralbanken, Norges Bank og Norges Bank Investment Management ble vedtatt av Norges Banks hovedstyre 23. november 2022.

Les strategien her

Publisert 8. desember 2022 18:00