Norges Bank

Nyhet

Publisering av aggregerte pengemarkedsdata

Norges Bank har i dag startet daglig publisering av aggregerte data for aktiviteten i det norske pengemarkedet.

Dataene er basert på bankenes rapportering til Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD). Dataene er tilgjengelige for nedlasting gjennom Norges Banks API og fra filer.

Mer om dataene og lenker til nedlasting

Publisert 18. mai 2022 13:00
Publisert 18. mai 2022 13:00