Norges Bank

Staff Memo

Det norske pengemarkedet

Forfatter:
Kjetil Stiansen
Serie:
Staff Memo
Nummer:
4/2022

Dette memoet beskriver de viktigste delene av det norske pengemarkedet. Siden 2019 har banker med konto i Norges Bank rapportert sine transaksjoner i pengemarkedet til Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD). Memoet beskriver strukturen i de ulike markedene, og bruker Norges Banks aggregerte statistikk basert på bankenes rapportering til RPD til å illustrere omsetning og utestående volum i de ulike delene av pengemarkedet.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 18. mai 2022 13:00
Publisert 18. mai 2022 13:00