Norges Bank

Nyhet

Representantskapets rapport til Stortinget for 2021

Representantskapet skal minst en gang årlig legge fram for Stortinget en uttalelse om tilsynet med Norges Bank. Rapporten for 2021 er sendt til Stortinget som Dokument 9 (2021-2022) og offentliggjort 4. april.

Representantskapet fører tilsyn med hovedstyrets styring av og kontroll med Norges Banks administrasjon og virksomhet og med at bestemmelsene for virksomheten blir fulgt. Rapporten beskriver representantskapets organisering av tilsynsarbeidet og gjennomførte tilsynsaktiviteter på overordnet nivå i banken og innenfor sentralbankvirksomheten og kapitalforvaltningen. Videre vedtar representantskapet budsjett for Norges Bank og fastsetter årsregnskapet. Disse oppgavene og gjennomføringen av dem er også omtalt i rapporten.

Rapporten behandles i Stortinget etter en innstilling fra Finanskomiteen.

Representantskapets leder deltar i en høring om rapporten i Stortingets finanskomité som i år finner sted 24. mai.

Representantskapets rapport til Stortinget 2021

Publisert 4. april 2022 09:00