Norges Bank

Nyhet

Årsrapport fra Nordisk-Baltisk valgkrets i IMF

Årsrapporten fra nordisk-baltisk kontor i IMF omhandler sentrale temaer som har vært behandlet i IMFs styre i løpet av det foregående året.

Rapportene gir en kort presentasjon av de mest sentrale sakene og hovedbudskapet til det nordisk-baltiske kontoret.

Se rapport for 2020

Publisert 5. februar 2021 15:50