Norges Bank

Rapportar frå den nordisk-baltiske valkretsen

Den nordisk-baltiske styrerepresentanten utarbeider halvårlege rapportar om sentrale tema som har vore behandla i IMF-styret. Rapportane gir ein kort presentasjon av dei mest sentrale sakene. Dei presenterer òg hovudbodskapen som den nordisk-baltiske styrerepresentanten framførte.

Rapportane blir publiserte på engelsk.

Rapport for 2023 (pdf)

Rapport for 2022 (pdf)

Rapport for 2021 (pdf)

Rapport for 2020 (pdf)

Rapport for 2019 (pdf)

Rapport 2/2018 (pdf)

Rapport 1/2018 (pdf)

Rapport 2/2017 (pdf)

Rapport 1/2017 (pdf)

Rapport 2/2016 (pdf)

Rapport 1/2016 (pdf)

Rapport 2/2015 (pdf)

Rapport 1/2015 (pdf)

Rapport 2/2014 (pdf)

Rapport 1/2014 (pdf)

Rapport 2/2013 (pdf)

Rapport 1/2013 (pdf)

Rapport 2/2012 (pdf)

Rapport 1/2012 (pdf)

Rapport 2011/1 (pdf)

Rapport 2010/2 er ikkje gitt ut.

Rapport 2010/1 (pdf)

Rapport 2009/2 (pdf)

Rapport 2009/1 (pdf)

Rapport 2008/2 (pdf)

Rapport 2008/1 (pdf)

Sist endret 6. november 2023 09:40