Norges Bank

Rapportar frå den nordisk-baltiske valkretsen

Den nordisk-baltiske styrerepresentanten utarbeider halvårlege rapportar om sentrale tema som har vore behandla i IMF-styret. Rapportane gir ein kort presentasjon av dei mest sentrale sakene. Dei presenterer òg hovudbodskapen som den nordisk-baltiske styrerepresentanten framførte.

Sist endret 6. november 2023 09:40