Norges Bank

Nyhet

Oppdaterte etiske prinsipper

De etiske prinsippene for ansatte i Norges Bank ble oppdatert 24. juni 2020, og gjelder med virkning fra 15. august.

Prinsippene ble opprinnelig fastsatt av hovedstyret i Norges Bank 19. oktober 2011, og gjelder for samtlige ansatte i både sentralbankvirksomheten og Norges Bank Investment Management (NBIM).

– Etiske prinsipper skal bidra til at det skapes en felles holdning til etiske problemstillinger blant alle ansatte i Norges Bank, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Bakgrunnen for de siste endringene i de etiske prinsippene var et behov for å gjøre tilpasninger som følge av endret organisering av banken fra 10. desember 2019 og ny sentralbanklov fra 1. januar 2020. I tillegg varslet hovedstyret i brev til representantskapet 29. april 2020 at det ville vurdere å klargjøre enkelte aktuelle bestemmelser i prinsippene.

– De siste endringene av de etiske prinsippene knytter seg således ikke til ansettelsen av Nicolai Tangen som ny leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), understreker Olsen.

Nicolai Tangens samlede eierinteresser og investeringer er håndtert gjennom arbeidsavtalen med Tangen og tilhørende erklæringer.

– Hovedstyret anser at Tangens personlige forhold etter de avtaler som er inngått er i samsvar med prinsippene og innenfor det etiske rammeverket som gjelder for alle ansatte i Norges Bank. Dette gjelder uavhengig av om man legger de eksisterende eller de reviderte etiske prinsippene til grunn, sier Olsen.

Se etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. juli 2020 11:30
Publisert 30. juli 2020 11:30