Norges Bank

Nyhet

Vilkår og detaljer om Norges Banks F-lån i amerikanske dollar

Som annonsert i pressemelding 24. mars 2020 vil Norges Bank tilby banker F-lån i amerikanske dollar med tre måneders løpetid torsdag 26. mars 2020. Nærmere informasjon om vilkår og detaljer for auksjonen er nå offentliggjort på auksjonssiden F-lån i USD

Publisert 25. mars 2020 16:05