Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank tilbyr bankene F-lån i amerikanske dollar

Norges Bank vil tilby banker F-lån i amerikanske dollar med tre måneders løpetid torsdag 26. mars 2020. Lånet gis mot sikkerhet og tildeles via auksjon som åpnes kl. 14:00 torsdag. F-lånet vil ha maksimal tildeling på 5 milliarder amerikanske dollar.

Bakgrunnen for lånet er Norges Banks midlertidige likviditetsordning med Federal Reserve som ble annonsert 19. mars 2020. Riksbanken i Sverige og Nationalbanken i Danmark har inngått tilsvarende avtale og vil tilby lån i dollar på samme dag.

Nærmere vilkår og detaljer for auksjonen vil følge.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. mars 2020 20:30