Norges Bank

Nyhet

Oppdatert rammeverk for råd om motsyklisk kapitalbuffer

Norges Bank har oppdatert rammeverket for råd om motsyklisk kapitalbuffer.

Rammeverket gir en detaljert beskrivelse av prinsippene og informasjonsgrunnlaget for Norges Banks råd om motsyklisk kapitalbuffer. Sammenlignet med rammeverket som ble publisert i 2013, inneholder dette oppdaterte notatet en mer omfattende beskrivelse av de viktigste elementene i vurderingene som ligger til grunn for et råd.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

 

Publisert 16. desember 2019 15:30