Norges Bank

Norges Bank Memo

Rammeverk for råd om motsyklisk kapitalbuffer

Serie:
Norges Bank Memo
Nummer:
4/2019

Motsyklisk kapitalbuffer er et tidsvarierende kapitalkrav til bankene og et av virkemidlene i norsk makrotilsyn. Finansdepartementet fastsetter bufferkravet. Norges Bank har ansvar for å utarbeide beslutningsgrunnlag og gi råd om bufferen til Finansdepartementet hvert kvartal.

Formålet med dette notatet er å gi en oppdatert, detaljert beskrivelse av prinsippene og informasjonsgrunnlaget for Norges Banks råd om motsyklisk kapitalbuffer. Sammenlignet med tilsvarende notat fra 2013 (Norges Bank Memo 1/2013), inneholder dette oppdaterte notatet en mer omfattende beskrivelse av de viktigste elementene i vurderingene som ligger til grunn for et råd, både når bufferen skal bygges opp og når den skal settes ned.

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. Utgis fra 2013.

ISSN 1894-0269 (papir) ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 16. desember 2019 15:30
Sist endret 31. januar 2020 13:00
Publisert 16. desember 2019 15:30
Sist endret 31. januar 2020 13:00