Norges Bank

Årstalen Figur 8

Merknad:
Figuren viser vekstrater for samlet sysselsetting og Statsbudsjettets reelle, underliggende utgiftsvekst, korrigert blant annet for utgifter til oljevirksomhet, dagpenger og renter.

Publisert 15. desember 2004 10:58