Norges Bank

Årstalen Figur 6

 

Merknad: Bytteforholdet måler hvor mye vi får igjen av importvarer for en enhet av våre eksportvarer. Når bytteforholdet med utlandet faller, må vi eksportere mer enn før for å kjøpe den samme mengden importvarer. Den kraftige svekkelsen i vårt bytteforhold i 1986 og 1998 reflekterer fall i oljeprisen.

Publisert 15. desember 2004 10:58