Norges Bank

Årstalen Figur 4

Merknad:
Driftsbalansen består av:

  • netto vare- og tjenesteeksport
  • netto finansinntekter
  • netto stønader

Saldoen på driftsbalansen gir uttrykk for landets samlede finansielle sparing. Et underskudd innebærer at den finansielle sparingen er negativ.

Publisert 15. desember 2004 10:58