Norges Bank

Årstalen Figur 1

Figuren viser nettostrømmen av privat kapital fra industrilandene til fremvoksende økonomier. I tillegg til kapitaltilførsel fra private kilder, inngår netto kapitaltilførsel fra offentlige kilder, tilførsel fra internasjonale organisasjoner, samt endringer i landenes valutareserver i samlet netto kapitalinngang. Samlet netto kapitalinngang tilsvarer landenes driftsbalanse overfor utlandet.

Publisert 15. desember 2004 10:58