Norges Bank

Endringer i styringsrenten

Oversikt over rentebeslutninger fra 1986 og frem til i dag.

Styringsrenten har virkning fra første virkedag etter offentliggjøring av rentebeslutningen.

  • Styringsrente = Renten bankene får på innskudd opp til sine individuelle kvoter i Norges Bank. Også kalt foliorente. Foliorenten har vært styringsrenten siden juni 1993.
  • Døgnlånsrenten = Renten bankene må betale dersom de har negativ saldo over natten på konto i Norges Bank. Døgnlånsrenten var styringsrenten fra mars 1986 til mai 1993.
  • Reserverente = Renten bankene får på innskudd utover sine individuelle kvoter i Norges Bank.
Rentebeslutninger
Offentliggjøring Styringsrente Døgnlånsrente Reserverente
4,50 5,50 3,50
4,50 5,50 3,50
4,50 5,50 3,50
4,50 5,50 3,50
4,25 5,25 3,25
4,25 5,25 3,25
4,00 5,00 3,00
3,75 4,75 2,75
3,25 4,25 2,25
3,00 4,00 2,00
2,75 3,75 1,75
2,75 3,75 1,75
2,50 3,50 1,50
2,25 3,25 1,25
1,75 2,75 0,75
1,25 2,25 0,25
0,75 1,75 -0,25
0,75 1,75 -0,25
0,50 1,50 -0,50
0,50 1,50 -0,50
0,25 1,25 -0,75
0,25 1,25 -0,75
0,00 1,00 -1,00
0,00 1,00 -1,00
0,00 1,00 -1,00
0,00 1,00 -1,00
0,00 1,00 -1,00
0,00 1,00 -1,00
0,00 1,00 -1,00
0,00 1,00 -1,00
0,00 1,00 -1,00
0,00 1,00 -1,00
0,00 1,00 -1,00
0,25 1,25 -0,75
1,00 2,00 0,00
1,50 2,50 0,50
1,50 2,50 0,50
1,50 2,50 0,50
1,50 2,50 0,50
1,25 2,25 0,25
1,25 2,25 0,25
1,00 2,00 0,00
1,00 2,00 0,00
0,75 1,75 -0,25
0,75 1,75 -0,25
0,75 1,75 -0,25
0,75 1,75 -0,25
0,50 1,50 -0,50
0,50 1,50 -0,50
0,50 1,50 -0,50
0,50 1,50 -0,50
0,50 1,50 -0,50
0,50 1,50 -0,50
0,50 1,50 -0,50
0,50 1,50 -0,50
0,50 1,50 -0,50
0,50 1,50 -0,50
0,50 1,50 -0,50
0,50 1,50 -0,50
0,50 1,50 -0,50
0,50 1,50 -0,50
0,50 1,50 -0,50
0,50 1,50 -0,50
0,50 1,50 -0,50
0,75 1,75 -0,25
0,75 1,75 -0,25
0,75 1,75 -0,25
1,00 2,00 0,00
1,25 2,25 0,25
1,25 2,25 0,25
1,25 2,25 0,25
1,50 2,50 0,50
1,50 2,50 0,50
1,50 2,50 0,50
1,50 2,50 0,50
1,50 2,50 0,50
1,50 2,50 0,50
1,50 2,50 0,50
1,50 2,50 0,50
1,50 2,50 0,50
1,50 2,50 0,50
1,50 2,50 0,50
1,50 2,50 0,50
1,50 2,50 0,50
1,50 2,50 0,50
1,50 2,50 0,50
1,50 2,50 0,50
1,50 2,50 0,50
1,75 2,75 0,75
2,25 3,25 1,25
2,25 3,25
2,25 3,25
2,25 3,25
2,25 3,25
2,00 3,00
2,00 3,00
2,00 3,00
2,00 3,00
2,00 3,00
2,00 3,00
2,00 3,00
2,00 3,00
1,75 2,75
1,75 2,75
1,75 2,75
1,50 2,50
1,25 2,25
1,25 2,25
1,25 2,25
1,50 2,50
2,00 3,00
2,50 3,50
3,00 4,00
4,75 5,75
5,25 6,25
5,75 6,75
5,75 6,75
5,75 6,75
5,50 6,50
5,50 6,50
5,25 6,25
5,25 6,25
5,25 6,25
5,00 6,00
5,00 6,00
4,75 5,75
4,50 5,50
4,25 5,25
4,00 5,00
4,00 5,00
3,75 5,75
3,50 5,50
3,25 5,25
3,00 5,00
3,00 5,00
2,75 4,75
2,75 4,75
2,50 4,50
2,50 4,50
2,25 4,25
2,25 4,25
2,25 4,25
2,00 4,00
2,00 4,00
2,00 4,00
1,75 3,75
1,75 3,75
1,75 3,75
1,75 3,75
1,75 3,75
1,75 3,75
1,75 3,75
1,75 3,75
1,75 3,75
1,75 3,75
1,75 3,75
1,75 3,75
2,00 4,00
2,25 4,25
2,50 4,50
2,50 4,50
3,00 5,00
4,00 6,00
5,00 7,00
5,50 7,50
6,00 8,00
6,50 8,50
7,00 9,00
7,00 9,00
7,00 9,00
7,00 9,00
6,50 8,50
6,50 8,50
6,50 8,50
6,50 8,50
6,50 8,50
7,00 9,00
7,00 9,00
7,00 9,00
7,00 9,00
7,00 9,00
7,00 9,00
7,00 9,00
7,00 9,00
7,00 9,00
6,75 8,75
6,25 8,25
5,75 7,75
5,50 7,50
6,00 8,00
6,50 8,50
7,00 9,00
7,50 9,50
8,00 10,00
7,00 9,00
5,50 7,50
5,00 7,00
4,50 6,50
4,25 6,25
3,75 5,75
3,50 5,50
3,25 5,25
3,50 5,50
4,00 6,00
4,50 6,50
4,75 6,75
5,00 7,00
4,75 6,75
5,00 7,00
5,50 7,50
6,00 7,50
6,25 7,50
6,50 7,50
7,50 7,50
7,75 7,75
8,00 8,00
8,25 8,25
8,50 8,50
8,75 8,75
9,00 9,00
9,25 9,25
9,50 9,50
9,75 9,75
10,00 10,00
10,50 10,50
11,00 11,00
16,00 16,00
17,00 17,00
25,00 25,00
17,00 17,00
10,00 10,00
10,50 10,50
11,00 11,00
11,00 11,00
10,00 10,00
10,00 10,00
10,00 10,00
9,50 9,50
9,75 9,75
10,00 10,00
10,20 10,20
10,50 10,50
10,50 10,50
11,00 11,00
10,00 10,00
10,50 10,50
11,00 11,00
11,50 11,50
12,00 12,00
12,40 12,40
12,80 12,80
13,30 13,30
13,80 13,80
14,20 14,20
14,50 14,50
14,80 14,80
15,50 15,50
16,00 16,00
14,00 14,00
50,00 50,00
30,00 30,00
14,00 14,00
13,00 13,00

Neste rentebeslutning

Hent statistikk

Rentestatistikk finner du i Norges Banks API for åpne data

Hent data