Norges Bank

Publisert 20. september 2018 10:00

50:17

Pressekonferanse etter rentebeslutningen 20. september 2018

Publisert 20. september 2018 10:00