Norges Bank

Rentemøter

Rentemøte mars 2017

Offentliggjøring av rentebeslutningen og råd om motsyklisk kapitalbuffer etter hovedstyrets møte 14. mars 2017.

Rentebeslutning (pressemelding 16. mars 2017)

Motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2017 (pressemelding 16. mars 2017)

Hovedstyrets vurdering (PDF)

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/17

Protokoll fra hovedstyremøte 14. mars 2017

Rentesatser gjeldende fra 17. mars 2017:

Styringsrente D-lånsrente Reserverente
0,50% 1,50% -0,50%
Publisert 16. mars 2017 10:00

44:08

Pressekonferanse 16. mars 2017

Publisert 16. mars 2017 10:00