Norges Bank

Rentemøter

Rentemøte mars 2017

Offentliggjøring av rentebeslutningen og råd om motsyklisk kapitalbuffer etter hovedstyrets møte 14. mars 2017.

Publisert 16. mars 2017 10:00

44:08

Pressekonferanse 16. mars 2017

Publisert 16. mars 2017 10:00