Norges Bank

Rentemøter

Rentemøte juni 2017

Offentliggjøring av rentebeslutningen og råd om motsyklisk kapitalbuffer etter hovedstyrets møte 21. juni 2017.

Rentebeslutning (pressemelding 22. juni 2017)

Motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2017 (pressemelding 22. juni 2017)

Hovedstyrets vurdering (PDF)

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 2/17

Protokoll fra hovedstyremøte 21. juni 2017

Rentesatser gjeldende fra 23. juni 2017:

Styringsrente D-lånsrente Reserverente
0,50% 1,50% -0,50%
Publisert 22. juni 2017 10:00

46:45

Pressekonferanse 22. juni 2017

Publisert 22. juni 2017 10:00