Norges Bank

Rentemøter

Rentemøte juni 2017

Offentliggjøring av rentebeslutningen og råd om motsyklisk kapitalbuffer etter hovedstyrets møte 21. juni 2017.

Publisert 22. juni 2017 10:00

46:45

Pressekonferanse 22. juni 2017

Publisert 22. juni 2017 10:00