Norges Bank

Pressemelding, mkb

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2017

Norges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om å holde kravet til den motsykliske kapitalbufferen i bankene uendret på 2 prosent fra utgangen av året.

– De siste månedene har boligprisveksten avtatt, men kredittveksten i husholdningene er fortsatt høy. Sterk vekst i eiendomspriser over lengre tid og vedvarende oppgang i husholdningenes gjeldsbelastning tyder på at finansielle ubalanser har bygd seg opp, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Finansielle ubalanser gir fare for en brå nedgang i etterspørselen og utlånstap i bankene. Lav boligprisvekst og strammere utlånspraksis vil dempe gjeldsveksten og kan over tid redusere sårbarheten i husholdningssektoren.

Finansdepartementet har i dag besluttet å holde bufferkravet uendret på 2 prosent fra utgangen av 2017 i tråd med rådet fra Norges Bank.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 22. juni 2017 10:02

46:45

Pressekonferanse 22. juni 2017

Publisert 22. juni 2017 10:02