Norges Bank

Rentemøter

Rentemøte juni 2016

Offentliggjøring av rentebeslutningen og råd om motsyklisk kapitalbuffer etter hovedstyrets møte 22. juni 2016.

Rentebeslutning (pressemelding 23. juni 2016)

Motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2016 (pressemelding 23. juni 2016)

Hovedstyrets vurdering (PDF)

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 2/16 

Motsyklisk kapitalbuffer - nøkkelindikatorer

Protokoll fra hovedstyremøte 22. juni 2016

Rentesatser gjeldende fra 24. juni 2016:

Styringsrente D-lånsrente Reserverente
0,50% 1,50% -0,50%
Publisert 23. juni 2016 10:00

31:42

Pressekonferanse 23. juni 2016

01:25

Øystein Olsen om rentebeslutningen

Publisert 23. juni 2016 10:00