Norges Bank

Rentemøter

Rentemøte desember 2016

Offentliggjøring av rentebeslutningen og råd om motsyklisk kapitalbuffer etter hovedstyrets møte 14. desember 2016.

Rentebeslutning (pressemelding 15. desember 2016)

Motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2016 (pressemelding 15. desember 2016)

Hovedstyrets vurdering (PDF)

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 4/16

Protokoll fra hovedstyremøte 14. desember 2016

Rentesatser gjeldende fra 16. desember 2016:

Styringsrente D-lånsrente Reserverente
0,50% 1,50% -0,50%
Publisert 15. desember 2016 10:00

47:29

Pressekonferanse 15. desember 2016

01:14

Øystein Olsen om rentebeslutningen

Publisert 15. desember 2016 10:00