Norges Bank

Rentemøter

Rentemøte desember 2015

Offentliggjøring av rentebeslutningen og råd om motsyklisk kapitalbuffer etter hovedstyrets møte 16. desember 2015.

Rentebeslutning (pressemelding 17. desember 2015)

Motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2015 (pressemelding 17. desember 2015)

Hovedstyrets vurdering (PDF)

Figurer fra hovedstyremøtet (PDF)

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 4/15

 

Rentesatser gjeldende fra 18. desember 2015:

Styringsrente D-lånsrente Reserverente
0,75% 1,75% -0,25%
Publisert 17. desember 2015 10:00

41:59

Pressekonferanse 17. desember 2015

01:23

Øystein Olsen om rentebeslutningen

Publisert 17. desember 2015 10:00