Norges Bank

Publisert 19. september 2013 10:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 19. september 2013 10:00