Norges Bank

Rentemøter

Rentemøte juni 2013

Offentliggjøring av rentebeslutningen og rådet om motsyklisk kapitalbuffer etter hovedstyrets møte 19. juni 2013.

Publisert 20. juni 2013 10:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 20. juni 2013 10:00