Norges Bank

Publisert 5. desember 2013 10:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 5. desember 2013 10:00